footer.php deki Linki Kaldrdnz Linki Tekrar Ekleyene Kadar Siteniz Almayacaktr.